1. Az infraszauna szolgáltatást mindenki saját felelősségére és kockázatára használhatja.
 2. Az infraszaunát csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
 3. Az infrakabin csak rendeltetésszerűen használható.
 4. Az infraszaunát 14 éven aluli gyermekek, lázas és fertőző betegek nem használhatják.
 5. Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtti térben papucs használata kötelező. Az infrakabinba papucsban belépni TILOS!
 6. Az infrakabinban padkendő, lelépő, szaunaruha és törölköző használata kötelező.
 7. Kérem Vendégeimet, hogy a testtel érintkező szauna pad felületeket minden esetben padkendővel fedjék le. A szauna paddal fedetlen bőrrel érintkezni tilos!
 8. Kérjük, hogy az esetleges problémákat, a mielőbbi kijavítás érdekében jelezzék a recepción!
 9. Az infraszaunában  TILOS:
 • Az infrakabinba papucsban belépni!
 • Az étel-, italfogyasztás, a dohányzás
 • Minden olyan tevékenység, mely a infraszauna szolgáltatási körén kívül esik, jogszabályba ütközik vagy közerkölcsöt sért.
 • Bármilyen veszélyes és gyúlékony anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök) használata.
 1. Jelen házirendi pontok, illetve az általánosan elfogadott viselkedési szabályok figyelmen kívül hagyása esetén a szalon tulajdonosa, alkalmazottja  jogosult a vendéget figyelmeztetni, eredménytelenség esetén a vendéget távozásra felszólítani. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 2. Az infraszauna területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 3. A szalon tulajdonosa nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából keletkeztek.
 4. Egyéb kérdésekben a szalon általános házirendje az irányadó.
 5. Jelen Házirendet a szalon tulajdonosa saját belátása szerint módosíthatja, illetve kiegészítheti.
 6. Az infraszauna jelen házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon, a infraszauna területén elérhető és áttekinthető. Az infraszauna szolgáltatás igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti!